Kavo Physio terapeutska stolica – cijena 500 €
Kontakt mob: 095/914 4041