Restauriranje klase IV nakon frakture. Jednostavni protokoli za lijep osmijeh!

  • PREDAVAČ:

    dr.med.dent. Ivan Škorput

  • 18.06. (petak)
    u 14:00 – 15:00 h

Restauriranje klase IV nakon frakture.
Jednostavni protokoli za lijep osmijeh!

Svakodnevno u ordinaciji susrećemo različite kompozitne materijale, od visoko estetskih s velikim izborom nijansi, do vrlo jednostavnih sustava kojima želimo nadoknaditi prirodni izgled zuba. Različiti sustavi zahtijevaju različit pristup u restauriranju prirodne estetike, od višeslojne tehnike do single-shade tehnike. Zadnjih godina prisutan je trend simplifikacije kompozitnih sustava.
Na predavanju će se prikazati protokoli za restauriranje klase IV nakon frakture prednjih zuba i tehnologija koja je omogućila dizajniranje sustava za izradu estetskih restauracija na jednostavniji način te će biti prikazani klinički slučajevi izrade restauracija jednostavnom dual shade i single shade tehnikom.

  Jezik predavanja: Hrvatski
  Predavač: Ivan Škorput, dr.med.dent

Ako odaberete da i prijavite se da primate komunikaciju s naše strane, dobivat će te e-mail komunikaciju o rješenjima za oralnu njegu za stomatologe.  Nakon registracije dobit ćete e-poruku s potvrdom koja sadrži informacije o pridruživanju webinaru. Pogledajte sistemske zahtjeve →

Naslov

Go to Top