Model predefiniranog interpupilarnog razmaka u TTL opciji ugrađenih lupa: ready for use