Opis

Aparat za toplo varenje vrecica za sterilizaciju instrumenata u autoklavu