STERILAIR PRO Air sterilization

STERILAIR PRO Air sterilization

1.360,41 (10,250.01 kn)

  • Sterilair PRO nije aparat koji samo pročišćava zrak, on ga sterilizira  do 120 m3 
  • Sterilair PRO je sterilizacijski sistem koji tretira zrak u prostorijama
  • Sterilair PRO ne emitira ozon stoga ne utjeće negativno na zdravlje pacijenata i djelatnika u ordinaciji i štiti okolinu.

Opis

  • nečujan je
  • ne traži nikakvo periodično održavanje
  • predviđeno je da radi 24 sata na dan
  • nema nikakvih dodatnih troškova osim potrošnje struje
  • zamjena UV lampi je jednostavna
  • moguće ga je montirati na zid ili na stalak

Naslov

Go to Top