Kerr preporučuje da svoju obturacijsku tehniku spojite sa Sealapex Xpress

• Bez eugenola Compatibilan s tehnikom jetkanja kiselinom i bilo kojim završnim restaurativnim materijalom (kompozitom i amalgamom)
• Kalcijev Hidroksid Bioaktivan i pomaže formiranje tvrdog tkiva
• Polimerna smola Vrlo tvrd, otporan na vlagu
• <1 h vrijeme stvrdnjavanja Praktičnost
• Dugotrajni anti-mikrobni učinak Zahvaljući sposobnosti da stvara i održava bazični pH
• Paki ranje Sealapex – Past-pasta (dobra nosivost, glatka smjesa) Sealapex’ Xpress – automatska štrcaljka