MX300, automatski mikser za alginate koji jednostavno, brzo i drastično podiže kvalitetu mješanja u odnosu na ručno mješanje alginata.

Uređaj pomaže standardizaciji procesa i daje ponovljivu te konzistentnu kvalitetu pripreme otiska. Modernog i kompaktnog dizajna.

GRATIS 12 vrećica Zhermack alginata 453g, Hydrogum 5 (5 dana stabilnosti)