• Senzor za uključivanje reflektora pokretom (bez dodira)
• Polje osvjetljenja 17 x 8,5 cm
• Regulacija intenziteta od 8.000 do 35.000 LUX-a
• Pomične ručke koje je moguće sterilizirati

*Cijena ne sadržava stup reflektora ili tokarske radove ukoliko su potrebni. Dodaci po potrebi: kit za stropnu, zidnu ili podnu montažu, transformator.