• Regulacija inteziteta od 8.000 do 35.000 LUX-a
  • Senzor za uključivanje reflektora pokretom (bez dodira)
  • Polje osvjetljenja 17 x 8,5 cm
  • Pomične ručke koje je moguće sterilizirati
  • Cijena ne sadržava stup reflektora ili tokarske radove
    ukoliko su potrebni
  • Dodaci po potrebi: kit za stropnu, zidnu ili podnu
    montažu i transformator su dostupni