Električni indukcijski plamenik.
Visoka sigurnost za Vaš laboratorij