Serijski broj 21017S048
Cijena:  45.650 kn, plativo  na žiro račun.
Cijena uključuje  isporuku i montažu, te servisne usluge (bez rezervnih dijelova) sljedećih 12 mjeseci.
Dodatno 1 x Kavo LED spojka turbine gratis.

Kontakt: 091 10 11 666