Novo! – CHARISMA DIAMOND ONE – jedan proizvod za sve nijanse 

PRAVA BOJA UVIJEK PRI RUCI.

Otkad je predstavljen tržištu 2010. godine, kompozit Charisma Diamond je postavio nove standarde po pitanju estetike, kvalitete i dugotrajnosti materijala.

SAZNAJTE VIŠE O PROIZVODU
  • Otišli smo korak dalje. Sa novom Charismom Diamond ONE izrada prirodno lijepih restauracija, čak i u posteriornoj regiji nikada nije bila jednostavnija. 
  • Charisma Diamond ONE nudi iznimnu adaptaciju boje u samo jednoj nijansi.  
  • Restauracija se uklapa u okolnu zubnu strukturu, neovisno o njezinoj boji i postaje doslovno nevidljiva
  • Savršeno rješenje u jednoj nijansi za izradu svakodnevnih restauracija. 
  • Charisma Diamond ONE nijansa određuje boju restauracije tako da u potpunosti zadržava svjetlosne valove koji se reflektiraju od okolne zubne strukture.

PREPORUČA SE ZA:

Bazične velike i male restauracije u posteriornoj regiji koje se ne protežu bukalno u estetski vidljivu zonu.

Restauracije koje se protežu bukalno ali se ne nalaze u estetskoj i vidljivoj zoni

• Veliki posteriorni ispuni
• Manje anteriorne restauracije
• Restauracije u cervikalnoj regiji

Restauracije smještene centralno u estetskoj i vidljivoj zoni
• Uz primjenu opakera (Charisma flow BASELINER) za prikrivanje diskoloracija, po potrebi

NARUČITE PROIZVOD