ŠVEDSKA POSLOVNA GRUPACIJA LIFCO AB PREUZELA
VEĆINSKI PAKET VLASNIŠTVA NAD DENTAL GRUPOM!

POSLOVNIM PARTNERIMA DENTAL GRUPE,

Švedska poslovna grupacija LIFCO AB je 24.1.2020. preuzela većinski paket vlasništva nad DENTAL GRUPOM i to putem svoje tvrtke PRODENT INTERNATIONAL iz Slovenije. LIFCO uspješno posluje u 30 zemalja putem više od 164 kompanija koje zapošljavaju 5400 djelatnika. Vrlo smo ponosni na odluku Lifco Uprave da prošire svoje poslovanje i investiraju u Dental Grupu i Hrvatsku. Ova akvizicija neće imati utjecaja na tekuće i operativno poslovanje tvrtke, a svakako otvara nove mogućnosti za unapređivanjem naših poslovnih aktivnosti i ciljeva. Naša Uprava i čitav Dental Grupa Tim, svi naši kontakti i poslovnice Vam i dalje stojimo na raspolaganju kao pouzdan partner za budućnost.
Srdačan pozdrav,
Dental Grupa

TO ALL BUSINESS PARTNERS,

Swedish business group LIFCO AB acquired mayor ownership package of DENTAL GRUPA d.o.o. on 24th of January 2020, through it’s company PRODENT INTERNATIONAL from Slovenia. LIFCO successfully operates in 30 countries through more than 164 companies which employ 5400 people. We are very proud that LIFCO Board decided to expand business and invest to DENTAL GRUPA and Croatia itself. This acquisition won’t have any impact to ongoing DENTAL GRUPA business, and surely opens new possibilities for improvement of our business activities and goals. Our Board and whole DENTAL GRUPA team, all our staff and offices are at Your disposal as reliable partners for the future.

Best regards,
Dental Grupa