DENTALNE JEDINICE KAVO ESTETICA E70 U DVA NIVOA OPREME; VISION | DESIGN EDITION

Vrhunski opremljene, sa Master nasadnim instrumentimaKL motorima i premium reflektorom. Puna opremljenost za automatsku higijenu i dezinfekciju osigurava sigurne i pouzdane radne protokole.

Premium model dentalne jedinice opremljen po Njemačkom standardu.
*detaljna specifikacija na upit

➜ PRODAJNA PODRŠKA
Željko Bašić…..091/ 101 16 66
Goran Copić…..091/ 200 16 66
Ivan Bučević…..091/ 400 1666
Oliver Mandić…..091/ 300 16 66

.

➜ POSLOVNICE I PRODAJNI CENTRI
Rijeka……051/ 37 43 74
Split………021/ 56 85 00
Zagreb…..01/ 23 71 999
Umag…….052/ 75 21 06