isporuka, montaža i jamstveni rok 24 mjeseca uključeni u cijenu
Dental Grupa je certificirani KaVo partner sa 30 godina tradicije
osiguran certificirani KaVo servis
* narudžba podrazumijeva uplatu 20% avansa po srednjem tečaju na IBAN broj 1123400091110523931 otvoren kod Privredne Banke Zagreb
* za sve informacije možete kontaktirati najbližu poslovnicu Dental Grupe