Uz skenerkupac dobiva Ceramill Mind Ultimate dongle sa otključanim svim softverskim modulima: M-gin, DICOM Viewer, D-flow, Microshell, M-plant, Truesmile, M-splint, M-bars, M-build, M-part, M-pass i M-smile

 TOP CLASS najnoviji skener s pripadajućom licencom za rad, što znači da je u narednom periodu POTPUNO osiguran besplatan support AG Helpdesk-a te su uključena besplatna ažuriranja Ceramill Mind softvera u periodu slijedećih 12 mjeseci.

AKCIJSKA CIJENA:  119.000KN +PDV

Pogledjate video

 Potpuno automatizirana 5-osovinska glodalica za suho i mokro (opcija) glodanje svih vrsta materijala.
  Brzina spindla 100.000 o/min
✓  Ceramill Motion2 DNA omogućava glodanje velikog spektra materijala bez ikakvih  ograničenja

 Ceramill MOTION2 DNA vrši glodanje ( u dry ili wet modu rada ) voska,cirkona, temp materijala, litijum-disilkatnih i hibridnih blokova.

  Uz mogućnost izrade visoko-preciznih i zahtjevnih radova na implantatima sidrenim na vijak nudi i mokro frezanjeindividulalnih titanskih abutmenta, radnih modela i totalnih proteza u rekordno kratkom roku.

AKCIJSKA CIJENA:  199.000KN +PDV

Pogledjate video