NOVI OSJEĆAJ UDOBNOSTI STOLCA UZ MODERAN DIZAJN! 
IDEALNO ZA KOMBINIRANJE UZ DESIGN EDITION OPCIJE

– ODABERITE NAJLJEPŠE ZA VAŠU PRAKSU!

DENTALNE JEDINICE KAVO ESTETICA E70 U DVA NIVOA OPREME; VISION | DESIGN EDITION

Vrhunski opremljene, sa Master nasadnim instrumentimaKL motorima i premium reflektorom. Puna opremljenost za automatsku higijenu i dezinfekciju osigurava sigurne i pouzdane radne protokole.

Premium model dentalne jedinice opremljen po Njemačkom standardu.
*detaljna specifikacija na upit

POSLOVNICE I PRODAJNI CENTRI

Rijeka……051/ 37 43 74
Split………021/ 56 85 00
Zagreb…..01/ 23 71 999
Umag…….052/ 75 21 06

POSLOVNICE I PRODAJNI CENTRI

Rijeka……051/ 37 43 74
Split………021/ 56 85 00
Zagreb…..01/ 23 71 999
Umag…….052/ 75 21 06